ikon

ikon Fr. icône

a. 1. Ortodokslarda İsa, Meryem veya ermişlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılmış dinî içerikli resimleri. 2. Bir kişi, düşünce, akım veya herhangi bir şeyi tek başına simgeleyen ve anlatan şekil veya resim. 3. bl. Bilgisayarda kullanılacak herhangi bir programı simgeleyen küçük resim.


ikon İng. icon

(Resim) (Yun. eikon = imge) Ortodokslarda İsa, Meryem ya da ermişlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılmış resimlerine verilen ad.


ikon İng. Icon

Ortodoks kiliselerinde bulunan dinsel resim ve heykeller.


ikon, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'o', 'n', şeklindedir.
ikon kelimesinin tersten yazılışı noki diziliminde gösterilir.