ikonoskop (ışıtaç)

ikonoskop (ışıtaç) İng. iconoscope (tube)

TV. Havası boşaltılmış bir ışıtaç içindeki elektron topu ile mozaikten oluşan ve televizyon alıcılarında kullanılan resim çözümleyici ışıtaçların ilki.


ikonoskop (ışıtaç) için benzer kelimeler


ikonoskop (ışıtaç), 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'o', 'n', 'o', 's', 'k', 'o', 'p', ' ', '(', 'ı', 'ş', 'ı', 't', 'a', 'ç', ')', şeklindedir.
ikonoskop (ışıtaç) kelimesinin tersten yazılışı )çatışı( poksonoki diziliminde gösterilir.