iksa

iksa Ar. iks¥

a. Bir hendek veya temel çukuru kazılırken yandaki toprakları tutmak için yere yan yana çakılan ve kavramalarla birbirine tutturulan kalın tahtalarla kurulan düzen, bağın.


iksa, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 's', 'a', şeklindedir.
iksa kelimesinin tersten yazılışı aski diziliminde gösterilir.