ikterus gravus

ikterus gravus İng. icterus gravus

Yeni doğan tayların hemolitik anemisi.


ikterus gravus için benzer kelimeler


ikterus gravus, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 't', 'e', 'r', 'u', 's', ' ', 'g', 'r', 'a', 'v', 'u', 's', şeklindedir.
ikterus gravus kelimesinin tersten yazılışı suvarg suretki diziliminde gösterilir.