ilam

ilam Ar. i¤l¥m

a. (i:la:mı, l ince okunur) esk. 1. Bildirme, anlatma. 2. huk. Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmî belge.


ilam için benzer kelimeler


ilam, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'l', 'a', 'm', şeklindedir.
ilam kelimesinin tersten yazılışı mali diziliminde gösterilir.