iletişim kuralı takımı

iletişim kuralı takımı İng. protocol suite

iletişim kuralı takımı için benzer kelimeler


iletişim kuralı takımı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'l', 'e', 't', 'i', 'ş', 'i', 'm', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'l', 'ı', ' ', 't', 'a', 'k', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
iletişim kuralı takımı kelimesinin tersten yazılışı ımıkat ılaruk mişiteli diziliminde gösterilir.