ilgi testleri

ilgi testleri İng. interest tests

Bir kimsenin sevdiği ve sevmediği şeyleri anlamak için uygulanan ve çoğunlukla kişisel, akademik ve mesleksel eğilimleri saptamaya yarayan testler.


ilgi testleri için benzer kelimeler


ilgi testleri, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'l', 'g', 'i', ' ', 't', 'e', 's', 't', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
ilgi testleri kelimesinin tersten yazılışı ireltset igli diziliminde gösterilir.