İLK ile başlayan kelimeler

İLK ile başlayan veya başında İLK olan kelimeler 269 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ilk aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ilk anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İLK ile başlayan kelimeler

25 harfli

ilkel cinsiyet kordonları

23 harfli

ilk boğmukçul sırt yöre, ilkel özdek ve gereçler, ilksavlı kümeler kuramı, ilksavlı mantık dizgesi

22 harfli

ilkel benlik erkliliği, ilkel eklem bacaklılar, ilkel kemikli balıklar, ilkel sermaye birikimi, ilksavlandırılır kuram

21 harfli

ilk kuruluş giderleri, ilk öğretim kurumları, ilk sıvı değme dönemi, ilkel ortaklık düzeni, ilkel-eklembacaklılar

20 harfli

ilk bağırsak boşluğu, ilk oynatım sineması, ilk örnekleme birimi, ilk yardım hastanesi, ilk-bağırsak boşluğu, ilkel çıkarım kuralı, ilkel düşünce biçimi, ilkel komünal sistem, ilkel komünal toplum, ilköğretim denetmeni, ilköğretim kurulları, ilköğretim yönetmeni

19 harfli

ilk aşama birimleri, ilk bağırsak çatısı, ilk giren ilk çıkar, ilk giren-ilk çıkan, ilk görüşmeci hakkı, ilk peroksit düzeyi, ilk-bağırsak çatısı, ilkbağırsak boşluğu, ilkel tektanrıcılık

18 harfli

ilk günah hipotezi, ilk yardım çantası, ilkel sağaltmanlık, ilkel yumuşakçalar, ilkel-yumuşakçalar

17 harfli

ilk türemleşikçil, ilk vuran okçudur, ilkdevinim motoru, ilkel krustaseler, ilketki çoğaltanı

16 harfli

ilk çevirim günü, ilk geçiş etkisi, ilk günah önsavı, ilk nesne bakısı, ilk yayım ülkesi, ilkbahar noktası, ilkel kordalılar, ilkel solucanlar, ilkel-kanatlılar, ilkel-kordalılar, İlkoviç eşitliği, ilköğretim okulu

15 harfli

ilk dize dizini, ilk sayrılıkçıl, ilkbahar dokusu, ilkel memeliler, ilkel-fonksiyon, ilkel-memeliler, ilketki eğilimi, ilkin ağızlılar

14 harfli

ilk göz ağrısı, ilk soruşturma, ilk türemleşik, ilkbahar ılımı, İlke mahkemesi, ilkel böcekler, ilkel mimarlık, ilkel yönetici, ilkelmemeliler, ilksavlı dizge, ilksavlı kuram, ilksel birikim, ilkelleştirmek

13 harfli

ilk gözlemler, ilkçağ tarihi, ilkel birikim, ilkel düşünüş, ilkel ekonomi, ilkel halklar, ilkel kurtçuk, ilkel kurtlar, ilkel-kurtlar, ilkeleştirmek, ilkelleştirme, ilkinden fiil, ilkindi sular, ilkörnekçilik, ilksav kalıbı, ilksel mallar

12 harfli

ilk boğumsal, ilk çocukluk, ilk kullanma, ilk sayrılık, ilk sıcaklık, ilk sinirlik, ilk türemcil, ilkçeyreklik, ilkel benlik, ilkel boğmuk, ilkel eğitim, ilkel kalmak, ilkel mallar, ilkel toplum, ilkeleştirme, ilksel tohum, ilkyazlıklar, ilk yargılık

11 harfli

ilk ağızdan, ilk bakışta, ilk doğuran, ilk gençlik, ilk gösteri, ilk oynanım, ilk oynatım, ilk sıçrama, ilk tasarım, ilk üçaylık, ilkah etmek, ilkel anlam, ilkel birim, ilkel kayaç, ilkel nesne, ilkel sanat, ilkel yatım, ilkel zaman, ilkelleşmek, ilkin sığır, ilkörnekler

10 harfli

ilk ağızda, ilk çeyrek, ilk dördün, ilk mektep, ilk planda, ilk taslak, ilk teşrin, ilk yardım, ilkel göze, ilkel olay, ilkelciler, ilkelcilik, ilkeleşmek, ilkelleşme, ilkindiotu, ilkiplemek, ilkipsiler, ilköğrenim, ilköğretim, ilksel çim

9 harfli

ilk boğum, ilk devre, ilk elden, ilk ernek, ilk eşlem, ilk istem, ilk kânun, ilk öğrek, ilk örnek, ilk yayım, ilkdördün, ilkecilik, ilkel dil, ilkel din, ilkel kuş, ilkel-kuş, ilkeleşme, ilkgüzlük, ilkindotu, İlkkurşun

8 harfli

ilk adım, ilk ağız, ilk gece, ilk önce, ilk örtü, ilk sezi, ilk-ağız, ilkbahar, ilkçeken, ilkçıktı, ilkel im, ilkeller, ilkgüneş, ilkhoroz, ilkiççik, ilkidünü, ilkilmek, ilkindin, ilkinmek, ilkitmek, ilkleyen, ...

7 harfli

İlk Çağ, ilk süt, ilk üye, ilk yaz, ilkadam, İlkadım, ilkağız, İlkehan, ilkelce, ilkelci, ilkesel, ilkevre, İlkışık, ilkidin, ilkilik, ilkimek, ilkindi, ilkinti, ilkintü, ilkirek, ilkment, ...

6 harfli

İlkbal, İlkcan, ilkçağ, ilkçil, ilkeci, İlkgül, ilkgüz, ilkiva, ilkkış, İlkkök, ilkmek, ilkmen, İlknaz, İlknur, ilksav, ilksel, İlksen, İlksev, İlksoy, İlkşen, ilkten, ...

5 harfli

ilkah, İlkan, İlkay, ilkel, ilker, ilkil, İlkim, ilkin, ilkip, ilkit, İlkiz, İlkut, İlkün

4 harfli

ilke, ilki

3 harfli

ilk

Kelime Ara