ilmühaber

ilmühaber Ar. ¤ilm + ¬aber

a. (i'lmühaber) 1. Birinin yer, hâl, medeni durum vb.ni gösteren resmî belge. 2. Bir şeyin teslim alındığını gösteren belge, alındı kâğıdı.


ilmühaber, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'l', 'm', 'ü', 'h', 'a', 'b', 'e', 'r', şeklindedir.
ilmühaber kelimesinin tersten yazılışı rebahümli diziliminde gösterilir.