ince kömür tozu

ince kömür tozu İng. fine coal dust

ince kömür tozu için benzer kelimeler


ince kömür tozu, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'n', 'c', 'e', ' ', 'k', 'ö', 'm', 'ü', 'r', ' ', 't', 'o', 'z', 'u', şeklindedir.
ince kömür tozu kelimesinin tersten yazılışı uzot rümök ecni diziliminde gösterilir.