kömür tozu

kömür tozu İng. coal dust

kömür tozu için benzer kelimeler


kömür tozu, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ö', 'm', 'ü', 'r', ' ', 't', 'o', 'z', 'u', şeklindedir.
kömür tozu kelimesinin tersten yazılışı uzot rümök diziliminde gösterilir.