infrared spektrometre

infrared spektrometre İng. infrared spectrometer

1,00-300 mikrometre dalgaboyu aralığında, ark veya kıvılcımla uyarılarak, elektromağmetik emisyonun ölçülmesiyle, gazlarda heteroatomlu bileşiklerin, bazı katıların ve birçok susuz sıvıların derişimlerini ölçmek ve tanımlamak için kullanılan alet.


infrared spektrometre için benzer kelimeler


infrared spektrometre, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'n', 'f', 'r', 'a', 'r', 'e', 'd', ' ', 's', 'p', 'e', 'k', 't', 'r', 'o', 'm', 'e', 't', 'r', 'e', şeklindedir.
infrared spektrometre kelimesinin tersten yazılışı ertemortkeps derarfni diziliminde gösterilir.