ingiliz açkısı

ingiliz açkısı İng. spanner

Burmaç, başlık, boru gibi cisimleri sıkıp gevşetmeye yarayan, ağız açıklığı değiştirilebilen açkı.


ingiliz açkısı için benzer kelimeler


ingiliz açkısı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'n', 'g', 'i', 'l', 'i', 'z', ' ', 'a', 'ç', 'k', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
ingiliz açkısı kelimesinin tersten yazılışı ısıkça ziligni diziliminde gösterilir.