özek damar açkısı

özek damar açkısı Fr. Ecouvillon

özek damar açkısı için benzer kelimeler


özek damar açkısı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'e', 'k', ' ', 'd', 'a', 'm', 'a', 'r', ' ', 'a', 'ç', 'k', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
özek damar açkısı kelimesinin tersten yazılışı ısıkça ramad kezö diziliminde gösterilir.