iniş düğümnoktası

iniş düğümnoktası Fr. noeud descendant

(astronomi)


iniş düğümnoktası için benzer kelimeler


iniş düğümnoktası, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'n', 'i', 'ş', ' ', 'd', 'ü', 'ğ', 'ü', 'm', 'n', 'o', 'k', 't', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
iniş düğümnoktası kelimesinin tersten yazılışı ısatkonmüğüd şini diziliminde gösterilir.