inkarserasyo intestini

inkarserasyo intestini Lat. incarceratio intestini

İnce bağırsakların Canalis inguinalis gibi doğal bir kanal veya karın duvarı, mezenteryum ve karın örtüsünün sonradan oluşan bir yırtığı içine girerek boğulması olayı.


inkarserasyo intestini için benzer kelimeler


inkarserasyo intestini, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'n', 'k', 'a', 'r', 's', 'e', 'r', 'a', 's', 'y', 'o', ' ', 'i', 'n', 't', 'e', 's', 't', 'i', 'n', 'i', şeklindedir.
inkarserasyo intestini kelimesinin tersten yazılışı initsetni oysaresrakni diziliminde gösterilir.