inorganik kimya

inorganik kimya

a. kim. Canlıların dışında, yer kabuğunu oluşturan bütün kimyasal maddeleri inceleyen kimya dalı.


inorganik kimya İng. inorganic chemistry

Metalik karbonatlar, karbon sülfür bileşikleri, karboazot bileşikleri ve karbonun karbürleri, oksitleri gibi, hidrokarbonlar hariç, bütün elementleri ve bileşiklerinin kimyasal reaksiyonları ve özelliklerinin incelendiği kimyanın bir dalı.


inorganik kimya için benzer kelimeler


inorganik kimya, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'n', 'o', 'r', 'g', 'a', 'n', 'i', 'k', ' ', 'k', 'i', 'm', 'y', 'a', şeklindedir.
inorganik kimya kelimesinin tersten yazılışı aymik kinagroni diziliminde gösterilir.