inorganik

inorganik, -ği Fr. inorganique

a. 1. biy. Hücrelerin cansız bölümleri. 2. tıp Organlardaki bozukluktan ileri gelmeyen hastalık. 3. sf. Cansız olan: Mineraller inorganik maddelerdir. 4. sf. kim. Organik olmayan, anorganik.


inorganik İng. inorganic

Temel element olarak karbon atomu içermeyen kimyasallar.


inorganik Osm. gayr-i uzvî

(biyoloji, kimya)


inorganik İng. inorganic

Organik olmayan, yapısında karbon içermeyen, cansız, anorganik.


inorganik İng. inorganic

1. Hidrokarbondan türememiş maddeler. 2. Organik kökenli olmayan. 3. Canlılardan elde edilmeyen ve canlıların yaşadığı çevrede bulunan karbondioksit, su, tuz gibi mineral maddeler.


inorganik için benzer kelimeler


inorganik, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'n', 'o', 'r', 'g', 'a', 'n', 'i', 'k', şeklindedir.
inorganik kelimesinin tersten yazılışı kinagroni diziliminde gösterilir.