internasyonal ünite

internasyonal ünite İng. international unit

1. Uygun ısı, pH ve substrat konsantrasyonunda bir dakikada bir mikromol substratın ürüne dönüştürülmesini katalize eden enzim miktarı, IU, İU, ünite. 2. Bir etken maddenin biyolojik etkinliğinin ölçümü esas alınarak belirlenen, vitaminler, hormonlar, bazı ilaçlar, aşılar ve kan ürünleri ile biyolojik etkin maddeler için kullanılan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş ve etken madde miktarını tanımlamak için kullanılan ölçü birimi. Örnek olarak; 1İÜ insülin: 45.5 ug saf kristal insüline, 1İÜ penisilin G: 0.6ug saf kristal penisiline ve 1İÜ C vitamini ise 50ug, L-askorbik aside eşdeğerdir.


internasyonal ünite için benzer kelimeler


internasyonal ünite, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'n', 't', 'e', 'r', 'n', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', 'a', 'l', ' ', 'ü', 'n', 'i', 't', 'e', şeklindedir.
internasyonal ünite kelimesinin tersten yazılışı etinü lanoysanretni diziliminde gösterilir.