intrinsik viskozite

intrinsik viskozite İng. intrinsic viscosity

Sıfır derişime ekstrapole edilmiş bir çözeltinin spesifik viskositesinin çözünen maddenin derişimine oranı. Ayrıca limit viskosite sayısı olarak bilinir.


intrinsik viskozite için benzer kelimeler


intrinsik viskozite, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'n', 't', 'r', 'i', 'n', 's', 'i', 'k', ' ', 'v', 'i', 's', 'k', 'o', 'z', 'i', 't', 'e', şeklindedir.
intrinsik viskozite kelimesinin tersten yazılışı etizoksiv kisnirtni diziliminde gösterilir.