ırmak dalgecı

ırmak dalgecı İng. little grebe

(Podiceps fluviatilis) Dalgıçkuşları (Pygopodes) takımının yumurtapiçigiller (Podicipedidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 25 cm. Orta Avrupa ve Orta Asyada yaşar.


ırmak dalgecı için benzer kelimeler


ırmak dalgecı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 'r', 'm', 'a', 'k', ' ', 'd', 'a', 'l', 'g', 'e', 'c', 'ı', şeklindedir.
ırmak dalgecı kelimesinin tersten yazılışı ıceglad kamrı diziliminde gösterilir.