ırmak ardıç kuşu

ırmak ardıç kuşu

bk. ağaç kamışçını


ırmak ardıç kuşu için benzer kelimeler


ırmak ardıç kuşu, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 'r', 'm', 'a', 'k', ' ', 'a', 'r', 'd', 'ı', 'ç', ' ', 'k', 'u', 'ş', 'u', şeklindedir.
ırmak ardıç kuşu kelimesinin tersten yazılışı uşuk çıdra kamrı diziliminde gösterilir.