ardıç kuşu

ardıç kuşu

a. hay. b. Karatavukgillerden, Avrupa ve Asya ormanlarında yaşayan, sırtı kahverengi, karnı ak, kuyruğu kara bir kuş türü (Turdus pilaris).


ardıç kuşu

bk. tarla kuşu


ardıç kuşu Fr. grive

(zooloji)


ardıç kuşu İng. fieldgare

(Turdus pilaris): Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının karatavukgiller (Turdidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 26 cm. Sırtı kahverengi], karnı ak, kuyruğu kara olur. Avrupa ve Asyada ormanlarda yaşar.


ardıç kuşu için benzer kelimeler


ardıç kuşu, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'd', 'ı', 'ç', ' ', 'k', 'u', 'ş', 'u', şeklindedir.
ardıç kuşu kelimesinin tersten yazılışı uşuk çıdra diziliminde gösterilir.