sarı ardıç kuşu

sarı ardıç kuşu

bk. sarı kamışçın


sarı ardıç kuşu için benzer kelimeler


sarı ardıç kuşu, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'r', 'ı', ' ', 'a', 'r', 'd', 'ı', 'ç', ' ', 'k', 'u', 'ş', 'u', şeklindedir.
sarı ardıç kuşu kelimesinin tersten yazılışı uşuk çıdra ıras diziliminde gösterilir.