bataklık saz ardıç kuşu

bataklık saz ardıç kuşu

bk. çalı kamışçını


bataklık saz ardıç kuşu için benzer kelimeler


bataklık saz ardıç kuşu, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 't', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'k', ' ', 's', 'a', 'z', ' ', 'a', 'r', 'd', 'ı', 'ç', ' ', 'k', 'u', 'ş', 'u', şeklindedir.
bataklık saz ardıç kuşu kelimesinin tersten yazılışı uşuk çıdra zas kılkatab diziliminde gösterilir.