iş birimi

iş birimi İng. unity of job

Yapılan işin çeşidine göre, tüm işlerin ölçümlenmesinde temel olarak ele alınan iş parçası.


iş birimi için benzer kelimeler


iş birimi, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', ' ', 'b', 'i', 'r', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
iş birimi kelimesinin tersten yazılışı imirib şi diziliminde gösterilir.