işbu

işbu

sf. (i'şbu) esk. Bu, özellikle bu: İşbu sebepten dolayı.


işbu

bk. üşbu.


işbu için benzer kelimeler


işbu, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'b', 'u', şeklindedir.
işbu kelimesinin tersten yazılışı ubşi diziliminde gösterilir.