üşbu, (işbu)

üşbu, (işbu)

Bu, işte bu.


üşbu, (işbu) için benzer kelimeler


üşbu, (işbu), 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'ş', 'b', 'u', ',', ' ', '(', 'i', 'ş', 'b', 'u', ')', şeklindedir.
üşbu, (işbu) kelimesinin tersten yazılışı )ubşi( ,ubşü diziliminde gösterilir.