isgembi

isgembi

Dört ayaklı, altı üstü kapalı, yanlan açık olup içine mangal konularak ısınılan bir çeşit tahta masa.


isgembi, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 'g', 'e', 'm', 'b', 'i', şeklindedir.
isgembi kelimesinin tersten yazılışı ibmegsi diziliminde gösterilir.