ışıksal etkinlik

ışıksal etkinlik İng. optical activity

Kimi özdeklerin ya da çözeltilerinin ucaylı ışığın titreşim düzlemim döndürmesi.


ışıksal etkinlik için benzer kelimeler


ışıksal etkinlik, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 'ş', 'ı', 'k', 's', 'a', 'l', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', 'n', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
ışıksal etkinlik kelimesinin tersten yazılışı kilnikte laskışı diziliminde gösterilir.