çalkantı genliği (ışıksal yeğinliğin)

çalkantı genliği (ışıksal yeğinliğin)

bk. dalgalılık.


çalkantı genliği (ışıksal yeğinliğin) için benzer kelimeler


çalkantı genliği (ışıksal yeğinliğin), 37 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'l', 'k', 'a', 'n', 't', 'ı', ' ', 'g', 'e', 'n', 'l', 'i', 'ğ', 'i', ' ', '(', 'ı', 'ş', 'ı', 'k', 's', 'a', 'l', ' ', 'y', 'e', 'ğ', 'i', 'n', 'l', 'i', 'ğ', 'i', 'n', ')', şeklindedir.
çalkantı genliği (ışıksal yeğinliğin) kelimesinin tersten yazılışı )niğilniğey laskışı( iğilneg ıtnaklaç diziliminde gösterilir.