dalga genliği

dalga genliği

a. fiz. Dalganın en yüksek noktası ile sıfır noktası arasındaki nicelik, genlik.


dalga genliği İng. amplitude of a wave

Dalganın en yüksek noktası ile sıfır noktası arasındaki nicelik.


dalga genliği İng. amplitude of a wave

Sinema/TV. Bir dalga deviniminde, dalganın ortası ile üstü (ya da altı) arasındaki uzaklık.


dalga genliği için benzer kelimeler


dalga genliği, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'l', 'g', 'a', ' ', 'g', 'e', 'n', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
dalga genliği kelimesinin tersten yazılışı iğilneg aglad diziliminde gösterilir.