gelgit genliği

gelgit genliği İng. amplitude of the tide

Bir kıyıda, denizin çekilme ve kabarma durumundaki düzeylerinde görülen yükseklik ayrımı.


gelgit genliği Osm. medd-ü-cezrin vüsati

(coğrafya)


gelgit genliği için benzer kelimeler


gelgit genliği, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'l', 'g', 'i', 't', ' ', 'g', 'e', 'n', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
gelgit genliği kelimesinin tersten yazılışı iğilneg tigleg diziliminde gösterilir.