perikardiyal çalkantı sesleri

perikardiyal çalkantı sesleri İng. pericardial fluctuation sounds

Ekzokardiyal üfürümler.


perikardiyal çalkantı sesleri için benzer kelimeler


perikardiyal çalkantı sesleri, 29 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'e', 'r', 'i', 'k', 'a', 'r', 'd', 'i', 'y', 'a', 'l', ' ', 'ç', 'a', 'l', 'k', 'a', 'n', 't', 'ı', ' ', 's', 'e', 's', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
perikardiyal çalkantı sesleri kelimesinin tersten yazılışı irelses ıtnaklaç layidrakirep diziliminde gösterilir.