çalkantı sesi

çalkantı sesi İng. tinkling sound

Özellikle perikarditis travmatikada dinleme sırasında veya karın boşluğunda sıvı bulunduğunda karnın alt 1/3’ünde yapılan sallama-öskültasyonunda alınan ses. İçi yarıya kadar dolu testinin sallanmasında çıkan ses veya yayık sesine benzer ses.


çalkantı sesi için benzer kelimeler


çalkantı sesi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'l', 'k', 'a', 'n', 't', 'ı', ' ', 's', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
çalkantı sesi kelimesinin tersten yazılışı ises ıtnaklaç diziliminde gösterilir.