düzensiz çalkantı

düzensiz çalkantı İng. unsteadiness (of the light emitted by a source)

Işık yayımındaki düzensiz çalkantılar (dalgalanmalar). (Eğer ışık kaynağı değişken akımla besleniyorsa, bu tür çalkantıların, akımın frekansıyla hiç bir ilgisi yoktur.) bk. dalgalılık, ışık titremesi.


düzensiz çalkantı için benzer kelimeler


düzensiz çalkantı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'z', 'e', 'n', 's', 'i', 'z', ' ', 'ç', 'a', 'l', 'k', 'a', 'n', 't', 'ı', şeklindedir.
düzensiz çalkantı kelimesinin tersten yazılışı ıtnaklaç zisnezüd diziliminde gösterilir.