işini kayurmak

işini kayurmak

İşini bitirmek, kârını tamam etmek.


işini kayurmak için benzer kelimeler


işini kayurmak, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'i', 'n', 'i', ' ', 'k', 'a', 'y', 'u', 'r', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
işini kayurmak kelimesinin tersten yazılışı kamruyak inişi diziliminde gösterilir.