kaydını kayurmak, (kaydını kayırmak)

kaydını kayurmak, (kaydını kayırmak)

İdam etmek


kaydını kayurmak, (kaydını kayırmak) için benzer kelimeler


kaydını kayurmak, (kaydını kayırmak), 36 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'y', 'd', 'ı', 'n', 'ı', ' ', 'k', 'a', 'y', 'u', 'r', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', '(', 'k', 'a', 'y', 'd', 'ı', 'n', 'ı', ' ', 'k', 'a', 'y', 'ı', 'r', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
kaydını kayurmak, (kaydını kayırmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamrıyak ınıdyak( ,kamruyak ınıdyak diziliminde gösterilir.