kaydın görmek, (kaydını görmek)

kaydın görmek, (kaydını görmek)

1. Çaresine bakmak, vazifeyi, hizmeti yerine getirmek. 2. İdam etmek


kaydın görmek, (kaydını görmek) için benzer kelimeler


kaydın görmek, (kaydını görmek), 31 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'y', 'd', 'ı', 'n', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', '(', 'k', 'a', 'y', 'd', 'ı', 'n', 'ı', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
kaydın görmek, (kaydını görmek) kelimesinin tersten yazılışı )kemrög ınıdyak( ,kemrög nıdyak diziliminde gösterilir.