kaydını silmek

kaydını silmek İng. cancel

Bulgu ya da markanın, yasalarda gösterilen koşullara uygun olarak kaydını silmek.


kaydını silmek için benzer kelimeler


kaydını silmek, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'y', 'd', 'ı', 'n', 'ı', ' ', 's', 'i', 'l', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
kaydını silmek kelimesinin tersten yazılışı kemlis ınıdyak diziliminde gösterilir.