ısınım işleysel eşdeğeri

ısınım işleysel eşdeğeri İng. mechanical equivalent of heat

Bir ısınlık ısı üretmek için gerekli iş tutarı, 4,18 joule = 1 kal.


ısınım işleysel eşdeğeri için benzer kelimeler


ısınım işleysel eşdeğeri, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 's', 'ı', 'n', 'ı', 'm', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'y', 's', 'e', 'l', ' ', 'e', 'ş', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
ısınım işleysel eşdeğeri kelimesinin tersten yazılışı ireğedşe lesyelşi mınısı diziliminde gösterilir.