doz eşdeğeri

doz eşdeğeri İng. dose equivalence

Bir numunenin maruz kaldığı gerçek ışıma dozu için, ışımanın bağıl biyolojik etkinliğini hesaba katma. ( Doz eşdeğeri rem ile ölçülür)


doz eşdeğeri İng. dose equivalent

Bir dokunun belirli bir noktasındaki soğrulmuş dozun (D) nitelik etkeninin (Q) ve diğer değiştirici etkenlerin (N) çarpımından oluşan değer (H). (H = D.Q.N) Doz eşdeğer birimi sievert (Sv)'dir. Eski birimler rem ve milirem'di. 1 Sv=100rem=1J. kg¯1


doz eşdeğeri için benzer kelimeler


doz eşdeğeri, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'z', ' ', 'e', 'ş', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
doz eşdeğeri kelimesinin tersten yazılışı ireğedşe zod diziliminde gösterilir.