ısınma dönemi etkisi

ısınma dönemi etkisi İng. warming-up effect

Herhangi bir işlemin öğrenilmesi ya da yapılması ile ilgili olarak durumun gereklerini kavrayıp uyum sağlamaya yarayan başlangıçtaki kısa sürenin etkileri.


ısınma dönemi etkisi için benzer kelimeler


ısınma dönemi etkisi, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 's', 'ı', 'n', 'm', 'a', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'e', 'm', 'i', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
ısınma dönemi etkisi kelimesinin tersten yazılışı isikte imenöd amnısı diziliminde gösterilir.