ağız dönemi

ağız dönemi Dgr. kolostralperiode

ağız dönemi için benzer kelimeler


ağız dönemi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'z', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
ağız dönemi kelimesinin tersten yazılışı imenöd zığa diziliminde gösterilir.