aşınım dönemi

aşınım dönemi İng. cycle of erosion

Akarsuların aşındırma, sürükleme ve biriktirme işlevlerinin gençlik ve geçkinlik evreleri arasında kalan süreç.


aşınım dönemi için benzer kelimeler


aşınım dönemi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'ı', 'n', 'ı', 'm', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
aşınım dönemi kelimesinin tersten yazılışı imenöd mınışa diziliminde gösterilir.