alfa dönemi

alfa dönemi İng. alpha phase

1. Plazma ilaç yoğunluğu-zaman eğrisinin dağılma dönemi. 2. İlaçların merkezî bölmeden çevresel bölmeye geçiş dönemi.


alfa dönemi için benzer kelimeler


alfa dönemi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'f', 'a', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
alfa dönemi kelimesinin tersten yazılışı imenöd afla diziliminde gösterilir.