alfa

alfa Fr. alpha

(I) a. (a'lfa, l ince okunur) Yunan alfabesinin birinci harfi.


alfa Ar. §alf¥

(II) a. (a'lfa, l ince okunur) bit. b. Kuzey Afrika'da ve İspanya'da yetişen ve kâğıt, ip, halı yapımında kullanılan bir bitki (Stipa tenacissima).


alfa Fr. Alpha

Yunan alfabesinin ilk harfi.


alfa

alfa, alfa tanecikleri gibi.


alfa için benzer kelimeler


alfa, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'f', 'a', şeklindedir.
alfa kelimesinin tersten yazılışı afla diziliminde gösterilir.