a (alfa) yanılgısı

a (alfa) yanılgısı İng. a -error

(İstatistiksel sınamalar) Doğru olan bir önsavı geri çevirme olasılığı, anlamdaş, birinci tür yanılgı, ay. bk. dönüşül bölge büyüklüğü.


a (alfa) yanılgısı için benzer kelimeler


a (alfa) yanılgısı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', ' ', '(', 'a', 'l', 'f', 'a', ')', ' ', 'y', 'a', 'n', 'ı', 'l', 'g', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
a (alfa) yanılgısı kelimesinin tersten yazılışı ısıglınay )afla( a diziliminde gösterilir.