dokunma yanılgısı

dokunma yanılgısı İng. paresthesia

Bedenin türlü bölgelerinde gerçekliği olmayan iğnelenme, yanma, gıdıklanma ve benzeri duyumlar algılama.


dokunma yanılgısı için benzer kelimeler


dokunma yanılgısı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'k', 'u', 'n', 'm', 'a', ' ', 'y', 'a', 'n', 'ı', 'l', 'g', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
dokunma yanılgısı kelimesinin tersten yazılışı ısıglınay amnukod diziliminde gösterilir.