kestirim yanılgısı

kestirim yanılgısı İng. error of estimation

(bağlanım çözümlemesi) Bir gerçek değer ile kestirimi arasındaki çıkarım. Özel olarak, bağlanım denkleminin bağımlı değişkenini bağımsız değişkenlerden kestirmek için kullanılan çözümlemede, bağımlı değişkenin gözlenen değeri ile kestirimi arasındaki çıkarımdır.


kestirim yanılgısı için benzer kelimeler


kestirim yanılgısı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', 't', 'i', 'r', 'i', 'm', ' ', 'y', 'a', 'n', 'ı', 'l', 'g', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
kestirim yanılgısı kelimesinin tersten yazılışı ısıglınay miritsek diziliminde gösterilir.